Bogezahn-Kupplungen® Typová řada HBk


Velikost 140 - 450

Velikost 130 -125 (TRAVEX®)
  • Výběr velikosti spojek – viz katalogový list  dimenzování spojek. Další velikosti na poptávku
  • U olejového mazání je třeba dbát na rozdílné množství oleje pro spodní a horní rozsah  otáček
  • Zástavbový rozměr F je požadován pro svislou montáž a demontáž stroje stejně jako pro  montáž O kroužku
  • Údaje o torzní tuhosti spojek s mezikusem jsou uvedeny v datovém listu katalogu pro typ Hbk
    1. Maximální otáčky se redukují v závislosti na vychýlení, Viz tabulka koeficientu otáček Drehzahlfaktor
    2. Hodnoty v katalogovém listu udávají dovolené úhlové vychýlení Δkw zul.= 0,75° pro každou polovinu spojky. (větší hodnoty jsou možné, vyžadují však zvláštní opatření)
    3. Hodnoty kompletní spojky s vrtáním d1;d2max
  • Velikosti od 30 do 160 jsou k dodání ze skladu. Další velikosti na poptávku.